Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

"Odchozí zpráva neobsahuje viry." Ale co když přece...

Ročník: 2005, Číslo: 1, Rubrika: Zajímavosti

Kolik z Vás má z doby více či méně minulé neblahou zkušenost z toho, že této marketingové větě uvěřili! Jak dosáhnout toho, aby tato informace, ať už ji čtete v příchozí nebo ji přidáváte do odchozí pošty, byla pravdivá? Uplynulý rok ukázal, že tento cíl umíme úspěšně plnit i v naší státní správě a samosprávy.

Na začátku bylo Slovo, které si podepsáním plošné licenční smlouvy ELITE daly společnost Symantec a Ministerstvo informatiky ČR. Smlouva umožňuje, aby se k ní snadno a rychle připojila libovolná organizace státní správy, samosprávy, státní podnik, rozpočtová organizace či jiný organizační prvek vytvořený, řízený či financovaný státem nebo samosprávnými orgány. Připojením ke smlouvě získává oprávněný subjekt mimořádné výhody v podobě jednotného licencování, společně sdíleného objemu licencí, možnosti v případě růstu postupně přidávat licence a především velmi nízkých cen (nacházejících se až 80% pod běžnou cenou). Pro připojení se postačuje úvodní nákup licencí v hodnotě přibližně 3,000 Kč.

Tak byly vytvořeny předpoklady k tomu, abychom jedním z celosvětově nejlepších antivirových produktů pomohli státním organizacím zbavit se nežádoucích a velmi drahých infekcí. Dalším krokem byla kompletní lokalizace produktu Symantec AntiVirus i jeho dokumentace do českého jazyka.

O účinnosti této antivirové ochrany si učiňte vlastní obrázek na základě výsledku nejprestižnějších testů 100% detekce, které jsou prováděny organizací Virus Bulletin -- Symantec má absolutní primát a je držitelem nejdelší řady nepřetržitě splněných testů -- od září 1999 (blíže viz http://www.virusbtn.com). Účinná antivirová ochrana má dva hlavní parametry, které musí být ve vzájemné rovnováze -- účinnost detekce a snadnou centrální správu. Detekční výsledky (ve srovnání s oběma lokálními výrobci) od konce roku 2002 ukazuje následující tabulka:

Dodavatel Nov-02 Feb-03 Jun-03 Aug-03 Nov-03 Feb-03 Jun-03 Aug-03 Nov-03 Feb-04 Jun-04 Aug-04 Nov-04 Feb-05
SYMANTEC                            
ALWIL (Avast)                            
Grisoft (AVG)                            
Splněno
Nesplněno
Neúčast v testu

Řídící konzola je založena na technologii Microsoft, s níž jsou dobřeobeznámeni všichni správci, starající se o provoz a bezpečnost počítačů. Připočteme-li k tomu automatickou a velmi rychlou aktualizaci, spolu s „tichým provozem“ neobtěžujícím uživatele, není divu, že antivirová ochrana Symantec ve státní správě tak dobře a rychle zdomácněla. K hlavní licenční smlouvě bylo připojeno již 168 smluv prováděcích. To znamená převážnou většinu českých ministerstev, zejména těch s velkých, naprostou převahu krajských úřadů, mnoho městských a místních zastupitelstev, ale i knihoven a dalších organizací. V oblasti antivirové bezpečnosti česká státní správa nijak nezaostává za světovými trendy ani svými partnery ze zemí Evropské unie a jasně se prezentuje jako ten, s nímž je elektronická komunikace bezpečná.

Poptávka státních organizací byla hlavním důvodem, proč byl kompletně přeložen a do vládního licencování ELITE zařazen další, navýsost bezpečnostní produkt, dodávaný pod názvem Symantec Client Security. Jméno vcelku trefně vyjadřuje obsah – kompletní bezpečnost stanic a přenosných počítačů, která kromě již zmíněné antivirové ochrany zahrnuje:

  • osobní firewall (narozdíl od toho, který je ve Windows, ho lze automaticky nastavit a pracuje jak v příchozím, tak i v odchozím směru)
  • omezení komunikace s dalšími počítači pouze na ty, které jsou pokládány za důvěrné, resp. naopak vyloučení z komunikace těch, které jsou pokládány za nebezpečné
  • kontrolu aplikací, které se pokoušejí komunikovat a automatické povolení komunikace, pochází-li aplikace od důvěryhodného výrobce nebo je oficiálně schválena a legálně užívána
  • prevenci a detekci pokusů o průnik do počítače (kontroluje věškerou komunikaci a zabraňuje snahám o zneužití zranitelností, na které nebyly včas nasazeny záplaty)
  • ochranu důvěrných informací a zabránění tomu, aby ať už skrytě nebo z úmyslu uživatele odcházely k jiným počítačům mimo důvěryhodnou zónu
  • již nyní se překládá verze, která obsáhne kompletní kontrolu Spyware a Adware, což jsou nelegální aplikace, špehující návyky uživatelů a zaplavující je nevyžádanou reklamou

Zejména pro mobilní počítače to znamená, že kamkoliv se mimo své síťové prostředí přemístí, nesou si bezpečnost se sebou a nevystavují se Internetu. Po svém návratu do sítě se nestávají zdrojem infekcí a útoků.

Zmíněné produkty obsahují v ceně podporu (zahrnuje aktualizace a také nové verze). Technická podpora je poskytována lokální pobočkou Symantec a je v českém jazyce.

Jak něco podobného získat pro sebe a zabránit tak tomu, aby ve Vás ostatní partneři v elektronické komunikaci viděli zdroj nebezpečí? Postačí tři snadné kroky:

  1. Kontaktuje lokální pobočku společnosti Symantec (kontakty najdete na http://www.symantec.cz, telefonní číslo je 233 101 555). Případně se obraťe na kteréhokoliv ze svých dodavatelů IT. Dodavatelem licencí ELITE se může stát každý, koho určíte nebo vyberete.
  2. Následně obdržíte licenční ujednaní, jehož podpisem se můžete připojit k centrální smlouvě a začít sdílet její výhodné podmínky. Dostanete také cenové podklady i další informace.
  3. Pro aktivaci postačí minimální objednávka ve výši cca 3000 Kč, přičemž licence můžete legálně nasazovat dle vlastní potřeby, bez nákupu předem.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu