Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Soutěže před uzávěrkou

Ročník: 2004, Číslo: 1, Rubrika: Zajímavosti

S blížícím se termínem konání konference ISSS 2004 se rovněž blíží vyhlášení tradičních soutěží Český zavináč, Zlatý erb, Biblioweb, Geoaplikace roku a EuroCrest. Cenu ministra informatiky na konferenci předá Vladimír Mlynář.

Český zavináč

Český zavináč je cena, jejímž cílem je každoročně hodnotit vynikající projekty, které významně přispěly k rozvoji informační společnosti, zejména s přihlédnutím k potřebám státní správy a samosprávy. V roce 1999 si ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl za zpřístupnění Obchodního rejstříku na síti Internet. V roce 2000 se vítězem stala Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální parlamentní knihovna, archiv digitalizovaných těsnopiseckých zpráv parlamentu od roku 1918 do současnosti. V roce 2001 cenu získalo Ministerstvo vnitra ČR za řadu projektů na internetu, zaměřených na praktickou pomoc občanům. Držitelem ocenění za rok 2002 se stalo Ministerstvo financí ČR, za koncepční přístup při využití moderních technologií v oblasti daňové správy. V loňském ročníku zvítězila Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna, což je průlom ve vzájemné informovanosti zákonodárných sborů a široké veřejnosti obou zemí.

Uzávěrka letošní soutěže je 19. března 2004.

Zlatý erb

soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

V letošním roce se soutěží v kategoriích:

  1. nejlepší webové stránky města
  2. nejlepší webové stránky obce
  3. nejlepší elektronická služba

Budou uděleny zvláštní ceny. Cena ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky při soutěži Zlatý erb a Cena veřejnosti udělená sdružením BMI při soutěži Zlatý erb. Zvláštní cenou mohou být oceněny i krajské úřady.

Uzávěrka příjmů hlasů pro celostátní kolo 21. března 2004.

Biblioweb 2004

vyhlašuje od roku 2000 Svaz knihovníků a informačních pracovníků jako soutěž o nejlepší internetové stránky českých knihoven. Soutěž je vyhlašována pro všechny typy knihoven, které jsou rozděleny do třech kategorií: odborné knihovny, knihovny zřizované obcí s počtem obyvatel do 20 tisíc a nad 20 tisíc obyvatel. Každoročně soutěží cca 50 knihoven.

Základním kritériem hodnocení webových stránek je šíře nabídky služeb knihovny, dále zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, aktuálnost, grafické zpracování, navigace a zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem.

Geoaplikace roku

Pátý ročník soutěž Geoaplikace roku 2003, který vyhlašuje Česká asociace pro geoinformace (CAGI) pro informační systémy měst a obcí, je tematicky zaměřený na využití geoinformací a GIT jako informační podpory evropského integračního procesu.

"Geoaplikace roku -- evropská integrace" se týká, podobně jako předešlé ročníky soutěže, realizovaných projektů a řešitelských týmů, díky kterým geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země (DPZ) ve spojení s Internetem významně přispěly ke zlepšení správy území a informování veřejnosti. Nad soutěží převzal osobní záštitu ministr informatiky Vladimír Mlynář. Do hodnocení a následné mezinárodní prezentace oceněných projektů budou zapojeni zástupci EUROGI -- evropské zastřešující oborové organizace.

Uzávěrka přihlášek a podkladů je pátek 27. února 2004.

EuroCrest 2003

je soutěž o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě. Vyhlašovatelem soutěže je sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou komisí a evropskými síťovými projekty (např. TeleCities). V loňském roce získaly ocenění: Vranov nad Toplou (SR), Tartu (Estonsko), Jurbarkas (Litva), Ventspils (Lotyšsko), Sopoty (Polsko) a Rouse (Bulharsko).

Nominace byly uzavřeny 31. ledna 2004.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu