Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Světový summit o informační společnosti

Ročník: 2004, Číslo: 1, Rubrika: Ze zahraničí

Cílem Světového summitu bylo nabídnout historickou příležitost k realizaci vizí globální informační společnosti, kde všichni lidé jsou schopni tvořit, přijímat, sdílet a užívat informací a znalostí pro svůj ekonomický, sociální kulturní a politický rozvoj.

Tento cíl se podařilo naplnit. Jak známo první fáze summitu se po dlouhých přípravách (viz VSOL č. 4/2003) konala v Ženevě 10. až 12. prosince loňského roku. Druhá fáze se uskuteční v Tunisu v lednu 2005. Na summitu v Ženevě se sešlo více jak 54 hlav států, premiérů, prezidentů a 83 ministrů a náměstků ministrů ze 176 zemí. Celkový počet přesáhla číslo 3500 účastníků.

Přítomna byla rovněž delegace České republiky, kterou vedl místopředseda vlády Petr Mareš. Členy byli zástupci jednotlivých rezortů, povětšinou na úrovni odborných referentů. Jedno místo vyčleněné pro samosprávu reprezentoval Dr. Tomáš Renčín, předseda komise pro informační systémy měst a obcí SMO ČR.

Vlastní účasti na summitu předcházela jednoroční příprava koordinovaná Ministerstvem informatiky. Smyslem bylo co nejlépe připravit naši národní účast. Kladem bylo aktivní zapojení ČR do přípravy obsahu deklarace. Škoda, že kromě oficiálního vystoupení místopředsedy vlády a řady vzájemných setkání nedošlo k výraznější prezentaci České republiky na tomto prestižním fóru, ať už formou stánku, přednášek, či jiné viditelné formy. Nutno však pochválit práci naší ženevské mise, která po organizační stránce byla v místě konání perfektní.

Summit byl rozdělen na dvě základní části, a to na vlastní plenární zasedání s přístupem pouze pro nejvyšší státní představitele a část konferenční a přednáškovou. Byla přijata závěrečná deklarace.

V rámci setkání se uskutečnila soutěž World Summit Award, jejímž cílem bylo ocenit v osmi kategoriích nejlepší informační projekty zejména z hlediska jejich obsahu. Do soutěže zapojilo aktivně celkem 136 zemí, přestože na výběr byla neskutečně krátká doba tří týdnů. Bohužel se mezi vítěze neprosadil žádný z českých nominovaných projektů. Při jednání s profesorem Bruckem ze Salzburgu, hlavním organizátorem soutěže, byl přivítán návrh, aby nominované projekty v kategorii e-government byly představeny na konferenci ISSS 2004 v Hradci Králové, což pan Bruck velmi přivítal.

-tr-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu