Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Profesní čipové karty

Ročník: 2003, Číslo: 3, Rubrika: Zajímavosti

Mnoho úřadů veřejné správy již dnes využívá čipové karty jak pro kontrolu docházky, tak i k automatizovanému ověřování totožnosti pracovníka při vstupu na pracoviště. Avšak společným jmenovatelem současné práce s daty při vzájemné komunikaci mezi orgány veřejné správy je jednak pracnost a zdlouhavost, jednak bezpečnost uložení, vyhledávání, přenosu a kontroly relevantních informací zaznamenávaných na různých typech průkazů, potvrzení a formulářů.

Zaměstnancům, kteří vykonávají a budou vykonávat výše uvedené činnosti, nebudou stačit papírové podoby průkazů a naopak bude požadována zvýšená odpovědnost jednotlivce.

Inteligentní čipové karty se jeví jako nejvhodnější technologie, která je schopna nést bezpečně uložená data umožňující požadující funkcionalitu. Díky této technologii se administrativní formality i možnosti chyb a podvodů omezují na minimum.

Cíle a funkce

Proto připravuje Ministerstvo informatiky návrh na zavedení profesní čipové karty (PČK) pro zaměstnance veřejné správy. Podle tohoto záměru by se vydání a užívání profesních čipových karet mělo dotýkat cca 100 tisíc pracovníků státní správy a přibližně 50 tisíc pracovníků samosprávy.

Cílem standardizace profesní čipové karty ve veřejné správě je zrychlení služeb poskytovaných veřejnou správou, podpora zpřístupnění služeb veřejné správy dálkově, prostřednictvím všeobecně dostupných nástrojů (internet), podpora využití komunikační infrastruktury ISVS spojená s odpovědností jednotlivých zaměstnanců veřejné správy za jejich činnost.

Vlastnosti, funkce a obsah PČK stanoví standardy ISVS na základě požadovaných cílů a přínosů. Základem budou zejména následující funkce:

  • autentizace v informačních systémech veřejné správy (intranet veřejné správy, správní doména úřadu, samostatný počítač, programové aplikace úřadu)
  • bezpečný nástroj pro zaručený elektronický podpis
  • nástroj na ochranu informací a dat pomocí šifrování
  • elektronická bezkontaktní identifikace pro vstup do budov
  • Vizuální kontrola

Volitelné využívání magnetického proužku, případně čárového kódu je možné, pokud to bude příslušný úřad vyžadovat. Multifunkčnost a otevřenost vůči individuálním potřebám resortů.

Předpoklady zavedení

Prvním předpokladem realizace záměru zavedení PČK je vypracování poptávkového dokumentu -- zadání pro výběr generálního dodavatele projektu, což bude formou veřejné obchodní soutěže. Dalším předpokladem je zajištění finančních prostředků. Celkově se odhaduje, že jednorázové náklady na zavedení si vyžádají cca 500 mil. Kč a roční provozní náklady se budou pohybovat do 100 mil. Kč.

Využití čipových karet v oblasti veřejné správy může přinést významný posun ve zkvalitnění datové základny a tím ve svém důsledku i zrychlení a zefektivnění práce veřejné správy. Rovněž dosažená technologická úroveň zaručuje odpovídající bezpečnost dat. Proces nasazení čipových karet nelze chápat jako osamocený děj, ale jako nedílnou součást procesu budování soustavy informačních systémů veřejné správy.

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2018 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu