Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Cento -- město historie i současnosti

Ročník: 2003, Číslo: 1, Rubrika: Ze zahraničí

Cento je malé město na severu Itálie, ležící mezi Ferrarou, Boloní a Modenou. Žije zde asi třicet tisíc obyvatel. Zajímavé jsou služby online, které místní radnice poskytuje občanům i podnikatelům.

Ve středu městského erbu je umístěn rak připomínající počátky Centa, kdy vody bohaté na ryby zaplavovaly okolí města. Město bylo založeno ve středověku a dodnes mnoho historických památek tuto dobu připomíná, např. Guvernérský palác, Dům Panniniho a Kostel Rosario. Další významnou památkou je starověká Rocca, dnes místo letních představení a happeningů, a Divadlo Giuseppe Borgattiho.

Pro milovníky umění město nabízí dvě významná muzea: obrazovou galerii s obrazy barokního genia Giovanni Francesca Bardieriho, známého jako Guercino, který prožil většinu svého života v Centu, a dále Galerii výtvarného umění Aroldo Bonzagniho, místního malíře, který měl velký vliv na italské umění 20. století.

Turisty přitahuje do Centa mnoho atraktivních akcí. Především karneval, který je organizován ve spolupráci s karnevalem v Rio de Janeiro, a v letní sezóně množství festivalů pořádaných okolními obcemi s nabídkou proslulých místních kulinářských specialit.

Město on line služeb

Město Cento začalo využívat informační a komunikační technologie v polovině roku 1996. S počátkem poskytování volného přístupu k Internetu všem občanům, prostřednictvím prvního poskytovatele internetových služeb zdarma, začalo město nabízet svým občanům on line informace prostřednictvím první verze webové stránky města. Postupem času se nabízené služby stále rozšiřovaly až po dnešní vysokou úroveň služeb poskytovaných on line. Odrazem toho je i vysoký počet uživatelů. Dokonce i při vjezdu do města jsou návštěvníci vítáni nejen názvem Cento, ale i názvem webové stránky.

Město poskytuje každému občanu zdarma možnost objednání informačního týdeníku a informací podávaných prostřednictvím SMS a dále poskytování informací tiskového odboru města. Také podnikatelé mají možnost si zdarma objednat speciální informace pro podnikatelskou sféru. Volný přístup je rovněž k těmto službám:

 • Přehled volných pracovních míst
 • Zápisy ze zasedání zastupitelstva
 • Podávání podnětů a stížnosti
 • Různé dokumenty on line
 • Oficiální dokumenty zastupitelstva on line
 • Mapy
 • Vyhlášky města
 • Statistické údaje o občanech
 • Výsledky voleb
 • Katalogy knihoven s možností objednávání knih
 • Formuláře on line

S použitím identifikace a hesla je umožněn přístup na:

 • Úřední listiny občanů -- on line zadávání dat pro vydání listiny
 • Dokumenty s prošlou lhůtou platnosti -- upozorňování s měsíčním předstihem na ukončení platnosti dokladu
 • On line konzultace ke stavebnímu povolení
 • Podávání žádosti o stavební povolení
 • Vyhledávání občanů on line (služba pouze pro místní organizace veřejné správy)
 • Poskytovatele internetových služeb
 • Web mail
 • Web hosting (pro společnosti)
 • Tisk dokladů

Další aktivity

V současné době jsou připravovány jako nové služby volný přístup k seznamu veřejných komunikací a staveb doplněnému o interaktivní mapu a dále živé video přenosy ze zasedání městského zastupitelstva. Chystá se rovněž možnost přístupu s použitím identifikace a hesla k on line podávání faktur dodavatelům, podávání žádostí o přijetí do mateřských škol a on line placení daní, pokut policie atd.

Toto je jen stručný seznam některých služeb, které lze nalézt na webové stránce města Cento.

Mezi další aktivity města v oblasti informačních a komunikačních technologií patří účast na projektech zaměřených na rozvoj elektronické veřejné správy, poskytování volného přístupu k Internetu občanům, kteří nemají připojení doma, a to prostřednictvím knihoven a některých pracovišť městskému úřadu, rozvoj optické sítě spojující různé budovy ve městě s cílem umožnit poskytování lepších služeb občanům. Město také organizuje soutěž pro středoškoláky, zaměřenou na rozvoj webových stránek.

-akr-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu