Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Mezinárodní konference Městské informační systémy v Praze

Ročník: 2002, Číslo: 5, Rubrika: Zajímavosti

Na počátku října se Praha stala místem, kde se uskutečnilo mezinárodní setkání odborníků na informatiku ve veřejné správě se zaměřením na problematiku měst. Ve dnech 1.--4. 10. 2002 se v pražském hotelu Pyramida uskutečnila akce spojující 3. konferenci Městské informační systémy a 23. Urban Data Management Symposium, tj. českou i mezinárodní programovou část.

Spolu s již tradiční konferencí Internet ve státní správě a samosprávě, která se každoročně koná v Hradci Králové, se jedná o bezesporu nejvýznamnější letošní událost tohoto druhu, kterou se Česká republika zapojuje do vytváření informační společnosti a moderní veřejné správy v mezinárodním měřítku.

Tato podzimní událost navázala na předchozí úspěšné mezinárodní konference o městských informačních systémech z let 1991 (MIS) a 1996 (MIS/UDMS). Byla určena především odborným představitelům měst, obcí a krajů v ČR i v mezinárodním měřítku, ale i odborníkům podílejícím se na uplatňování informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě. Standardním cílem těchto akcí je přispět k vzájemné výměně informací o aktuální situaci ve využití ICT a dat o území, vyzdvihnout vzorové příklady, podělit se o zkušenosti s překonáváním překážek a samozřejmě též prezentovat další směry vývoje, v oblasti informatiky opravdu překotného.

Připravenost Prahy

Význam konání této akce v Praze podtrhuje i fakt, že zde mezinárodní organizace Urban Data Management Society, která pořádá odborná symposia v různých evropských městech (naposledy Delft, NL, 2000), uctila jubileum třiceti let od svého založení. Praha zároveň prokázala, že je necelé dva měsíce po rekordní povodni schopna nabídnout světu v plné míře své odborné zázemí, pohostinnost i historické krásy.

Konference se zúčastnilo přibližně 350 odborníků, z toho cca 80 ze zahraničí.

Zahraniční účastníci přijeli převážně z Evropy, ale byli zde také zástupci z USA, Japonska, Brazílie, Japonska, Ruska a dokonce i z Habeše (celkem 24 zemí). Tematicky bohatý hlavní konferenční program probíhal v několika sálech souběžně. Bylo uvedeno celkem 200 přednášek, z toho 70 v mezinárodní nebo společné části (celkem 104 hodin přednášek). Jako doprovodné aktivity se uskutečnily i odborné semináře a výstava Město v počítači. Dodatečně byl do programu zařazen i blok k problematice informatiky a povodní, též s doprovodnou výstavou.

Na společném slavnostním zahájení zazněla řada vystoupení. Petr Švec, náměstek primátora hl. m. Prahy, pak přijal zahraniční hosty v reprezentačních prostorách Staroměstské radnice. Jeho jednoznačné ocenění poskytovaných informačních podkladů v průběhu povodňových dní mělo mezi zahraničními účastníky značný ohlas a přispělo k podtržení úrovně prací v Praze a České republice.

Program konference

Česká část konference byla věnována především informačním systémům měst a obcí a informačním systémům krajů. Samostatně svoji problematiku prezentovala velká města jako Praha (29 příspěvků), Hradec Králové (6 příspěvků), dále též Plzeň, Ostrava a další. Součástí byla i témata na celostátní úrovni např. koncepce a projekty veřejné správy, elektronizace ve veřejné správě, atestace ISVS, veřejné informační služby, datové zdroje ČSÚ, ČÚZK, technické mapy, digitální územní plán, národní geoinformační infrastruktura, projekty úspěšné v soutěži Geoaplikace roku a mezinárodní projekty.

Mezinárodní část programu byla věnována tématům jako využití prostorových dat, tvorba a správa dat o městě, 3D mapování, informatika v řízení krizových situací, systémy pro podporu rozhodování, územního plánování, ochranu životního prostředí, ICT ve veřejné správě a e-Government.

Specializované semináře, konané před vlastní konferencí a sympoziem, byly věnovány detailnímu představení informačních systémů měst Vídeň, Valencie a Janov, dále digitálním mapám hl. m. Prahy, Kladna, Ostravy a problematice 3D map měst obecně. Semináře měly mimořádný ohlas a zúčastnilo se jich 140 českých a 25 zahraničních posluchačů. Podobnou formou byly představeny i mezinárodní projekty Nature-GIS a GINIE (Geographic Network in Europe), jichž se účastní i zástupci ČR.

Využití při povodních

V rámci speciálního programového bloku Záplavy/Floods 2002 bylo tuzemským i zahraničním účastníkům představeno jak především Praha (organizátor bloku), ale i jiná města a regiony (Plzeň, Znojmo) využily ICT, GIS a data o území v nedávné krizové situaci. Byl představen také integrovaný záchranný systém, protipovodňová ochrana Prahy, povodňová předpovědní a výstražná služba (ČHMÚ), matematický model, povodňový plán v GIS a systém řízení rizik.

Při tak bohatém programu si každý z účastníků našel svá blízká témata, případně navázal užitečné kontakty. Lze jen litovat, že z důvodu souběžně probíhajících (místy až sedmi) programových bloků nešlo stihnout více z pestré nabídky přednášek. Nicméně organizátoři připravili účastníkům kvalitní sborník v tištěné podobě (abstrakty) i na CD-ROM (plné verze textů). Oba materiály mohou dodatečně získat i zájemci, kteří neměli možnost se konference zúčastnit (www.imip.cz/digim).

Závěrem

Závěrem je třeba poděkovat organizátorům (Sdružení Digitální město, Institut hl. m. Prahy, Urban Data Management Society), kteří akci připravili s podporou řady dalších institucí a organizací a ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Konference potvrdila, jak významná je výměna zkušeností mezi subjekty veřejné správy, privátní i výzkumnou sférou při jasně definovaných cílech v době informační společnosti. Dále jak významné je sdílení zkušeností nejen v celostátním, ale dnes již přinejmenším celoevropském měřítku.

Jaroslav Šolc, Magistrát hl. m. Prahy, ve spolupráci se Sdružením DIGIM

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu