Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zlatý erb mezi nejlepšími

Ročník: 2002, Číslo: 5, Rubrika: Zajímavosti

Soutěž o nejlepší webové stránky měst, obcí a regionů České republiky Zlatý erb se umístila v konkurenci téměř 600 projektů ze 78 zemí světa ve finále Stockholm Challenge Award. Zástupce sdružení Zlatý erb se na pozvání městem Stockholm zúčastnil setkání finalistů a vyhlášení cen.

The Stockholm Challenge je jednou z nejprestižnějších světových cen v oblasti využití informačních technologií. Během pěti let činnosti se cena rozrostla z evropského na celosvětový rámec a hodnotila celkem 2500 soutěžních projektů.

Cena je udělována průkopnickým projektům s významným praktickým dopadem. Projekty dokládají, jak je možné moderními technologiemi ovlivnit sociální a zdravotní úroveň nebo posilovat demokracii v jednotlivých regionech světa. The Stockholm Challenge hledá cesty ke sblížení lidí, kteří mohou mít odlišný přístup k informacím a podporují široké využití informačních technologií ve společnosti.

Stockholm Challenge

V pátém ročníku Stockholm Challenge bylo vypsáno šest kategorií:

  1. E-Government,
  2. Kultura,
  3. Zdraví,
  4. Vzdělání,
  5. E-Business a
  6. Životní prostředí.

Zlatý erb soutěžil a umístil se mezi finalisty v kategorii E-Governmet společně např. s projekty Portál města New York, vládní portál Kanady, informační systém o pracovních místech ve Velké Británii a několika dalšími. V kategorii zvítězil projekt s názvem eCitizen Portal, který umožňuje přes internet přístup k téměř 70 % služeb vlády v Singapuru.

Slavnostní ceremoniál se konal 10. října 2002 v Blue Hall na radnici hlavního města Švédska. Předávání cen v sále, kde se každoročně v prosinci udělují i Nobelovy ceny, se zúčastnila řada významných hostů z veřejné správy, diplomatické a obchodní sféry. Program slavnosti byl velmi působivě komponován a je zčásti dostupný v záznamu na stránce Stokholmské výzvy.

Zlatý erb a EuroCrest

Zlatý erb je soutěží o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů. Čtvrtý ročník vyhlásil Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo vnitra. Soutěž pořádá Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s portálem Města a obce online a již tradičně jsou výsledky vyhlašovány na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové.

V letošním roce soutěžilo celkem 242 účastníků: 105 měst, 107 obcí a 30 sdružení a regionů. Oproti loňskému ročníku se zvýšil počet soutěžních stránek o 80 %. Hodnocení v nominačním kole se zúčastňují nejen členové odborné poroty, ale i veřejnost. Hlasovalo tak více než 3000 uživatelů městských, obecních a regionálních stránek. Finalisty hodnotila třináctičlenná odborná porota. Všechna bodová hodnocení jsou zveřejněna na internetu. Sponzory hlavních cen jsou společnosti Microsoft a Olympus.

Již podruhé byly na ISSS vyhlášeny i ceny EuroCrest, který vyhodnocuje nejlepší eGovernment aktivity v mezinárodním měřítku.

V těchto dnech již probíhaji přípravy nadcházejícího pátého ročníku Zlatého erbu. Umístění mezi nejlepšími projekty Stokholmské výzvy je významným oceněním pro nejen vyhlašovatele, pořadatele a členy poroty, ale i pro všechny soutěžící.

Jan Savický

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu