Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Elektronické tržiště pro veřejnou správu

Ročník: 2002, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Novým a významným jevem elektronického obchodování jsou elektronická tržiště. Ve světě se začala objevovat před šesti lety a jejich počet exponencionálně narůstá. Očekává se, že během několika let bude prostřednictvím těchto tržišť realizována polovina elektronického obchodu.

Nejvýznamnější společnost u nás, která se zabývá provozováním elektronického tržiště je CenTrade, a. s. Zabezpečuje obchodování mezi firmami (tzv. B2B -- Business to Business). Provoz tohoto tržiště byl zahájen v červnu loňského roku a v současné době ho aktivně využívá více než 80 firem. Od začátku tohoto roku zde byly provedeny obchodní transakce za téměř 500 milionů korun.

Od září letošního roku zavedla společnost CenTrade, a. s., také elektronické tržiště pro veřejnou správu. Na základě usnesení vlády č. 623 z 26. června 2002 jsou totiž instituce veřejné správy povinny od 1. září uskutečňovat veškeré nákupy a objednávky informačních a komunikačních technologií do 2 milionů korun prostřednictvím elektronického tržiště.

Výhody e-tržiště

K zavedení e-tržiště se přistoupilo především v zájmu větší transparentnosti a efektivnějšího vynakládání veřejných prostředků v oblasti informačních a komunikačních technologií. Významným přínosem této formy nákupu je urychlené vyhledání nejvýhodnějších nabídek, nepřetržitá možnost kontroly a standardizace celého procesu, tzn. organizování všech výběrových řízení podle stejných pravidel.

Mezi přínosy elektronického tržiště pro veřejnou správu dále patří rovný přístup k obchodním příležitostem, úspora nákladů a ušetřený čas prostřednictvím rychlé elektronické komunikace. Každý účastník má možnost automatického vyhodnocení podle předem zadaných parametrů. Všechna vypsaná výběrová řízení včetně účastníků, průběhu a nabídek jsou automaticky archivována, je tedy snadný audit a hlavně okamžitý přístup ke všem údajům.

Během prvních měsíců platnosti tohoto nařízení byl zaznamenán velký zájem ze strany státních úředníků. Počet registrovaných dodavatelů k 31. 10. 2002 čítá na 311 firem (358 uživatelů) a počet registrovaných uživatelů z veřejné správy již vzrostl na 730 osob z více než 250 úřadů. Na tržišti k 31. 10. 2002 byly realizovány objednávky v celkové hodnotě 2,4 mil. Kč a uzavřena výběrová řízení v hodnotě 3,1 mil. Kč. Nárůst transakcí je pozvolný a předpokládá se, že se jejich objem bude závěrem roku rychle zvyšovat.

V uplynulých dvou měsících se CenTrade zaměřil především na přípravu uživatelů z řad veřejné správy, jejich vyškolení a důkladné seznámení se systémem. Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit proškolení přímo v prostorách uživatele.

Elektronické tržiště nabízí orgánům veřejné správy celou řadu možností. Nejen zadávání a zveřejňování cenových poptávek a přímých nákupů z elektronických katalogů, ale také realizaci výběrových řízení obálkovou metodou či zprostředkování nákupních aukcí v reálném čase.

Prvotním zájmem společnosti CenTrade, a. s., jako provozovatele e-tržiště je naprostý soulad s legislativními podmínkami. Proto byl osloven Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s cílem doložit průkaznost procesů a jejich dokumentace na e-tržišti ve vztahu k právním předpisům ČR.

Kdo na e-tržišti obchoduje

Vládní usnesení zavazuje k obchodování na e-tržišti všechny orgány státní správy. Orgánům samosprávy je doporučeno služby e-tržiště využívat. Všechny obce, města i kraje by proto měly při nákupu ICT této možnosti využít. Subjekty veřejné správy za objednávky a nákupy neplatí žádné poplatky. Před začátkem obchodování na tržišti se vyplní pouze registrační formulář.

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu