Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se Ing. Dohnala, hejtmana kraje Vysočina a prog. ředitele ISSS

Ročník: 2002, Číslo: 5, Rubrika: Rozhovory

Jste často v zahraničí. Jaké jsou mezi odborníky ohlasy na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná každoročně v Hradci Králové?

Všichni představitelé ze zahraničí, kteří se zabývají problematikou informačních systémů ve veřejné správě a navštívili alespoň jednou tuto konferenci, hodnotí její význam s velkým uznáním. Zaznívají hlasy, že v takovém rozsahu nedochází k setkávání představitelů veřejné správy se zástupci špičkových firem z oblasti ICT nikde v Evropě. Na hradecké konferenci se cení právě široká účast a zájem představitelů obcí, měst a regionů, dokonce i těch nejmenších vesnic. Konference má z tohoto hlediska vysoký kredit a není náhodné, že zejména představitelé Evropské komise usilují o to, aby se právě u nás odehrávala koordinace všech kandidátských zemí v oblasti informatiky ve veřejné správě.

Jste již několik let programovým ředitelem. Jaké budou hlavní programové cíle připravované konference ISSS 2003?

Program konference bude opět velmi bohatý, a do poslední chvíle se upřesňuje. Přesto si myslím, že už teď je třeba vidět tři hlavní pilíře programu. Především to bude představení nového ministerstva pro informatiku, které po schválení kompetenčního zákona vznikne od ledna 2003. Jeho koncepce a zaměření bude všechny představitele veřejné správy zajímat. Nový resort by měl výrazně posunout úroveň veřejné správy právě rychlejší a širší aplikací informačních a komunikačních technologií v této oblasti. E-government, komunikační infrastruktura veřejné správy, elektronický podpis, otázky bezpečnosti informačních systémů - to všechno jsou problémy, které ministerstvo má řešit. Bude jistě zajímavá konfrontace cílů nového resortu s názory informatiků z praxe.

Které jsou další dvě priority programu?

Nechtěl bych hovořit přímo o prioritách. Každý účastník si vždy na konferenci najde svoji problematiku, která ho zajímá z hlediska záměrů jednotlivých ministerstev nebo z hlediska představ špičkových dodavatelů informačních systémů. Obecně však platí, že druhým pilířem zájmu budou otázky funkčnosti informačních soustav na úrovni obcí, měst a krajů. Po ukončení činnosti okresních úřadů bude koncem března první příležitost k vyhodnocení převodu správních agend na obce a kraje. Nejenom z hlediska materiálního, personálního a technického, ale zejména z pohledu využití informačních zdrojů pro veřejnou správu.

A třetí programový pilíř?

Myslím si, že to bude právě mezinárodní dimenze, kterou konference dostává. Zástupci České republiky, z pohledu představitelů sféry informatiky, mají v Evropě dobré jméno. Znova opakuji, že máme velkou šanci stát se koordinačním centrem v této oblasti pro všechny kandidátské země, které usilují o vstup do EU. Konference v Hradci Králové se tak stane významným evropským setkáním, které bude věnováno problematice budování informační společnosti.

Vraťme se do současnosti. Jak hodnotíte z hlediska vašeho kraje přípravy a postup realizace druhé etapy reformy veřejné správy.

Můj kritický postoj k postupu při realizaci reformy je všeobecně známý. V těchto dnech zbývají dva měsíce na dokončení přípravných prací. Nechci proto pronášet ukvapené soudy. Obecně si však myslím, že kraje měly dostat větší prostor včetně příslušných prostředků a řešit si řadu problémů samostatně. Rozhodně by to bylo levnější.

Děkuji za rozhovor

Antonín Eliáš

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu