Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Informatizace obcí na Slovensku

Ročník: 2002, Číslo: 3, Rubrika: Ze zahraničí

Setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR (SMO) s čelnými funkcionáři Zväzu mest a obcí Slovenska (ZMOS) se uskutečnilo při příležitosti konání Kongresu starostů a primátorů v Brně. To byla příležitost hovořit s primátorem města Moldava nad Bodvou Ing. Štefanem Zachariašem, který je předsedou komise pro informatiku ZMOS.

Na Slovensku je 2880 obcí a 60 % z nich je schopno elektronické komunikace. Ne všechny obce jsou však vybyveny na stejné úrovni. ZMOS vyvíjí aktivity, aby všechny obce byly vybaveny ICT odpovídajícím způsobem. Na Slovensku existuje obdoba našeho zákona o poskytování informací (č. 211) a v podstatě všechny základní informace ústředních orgánů je možno prostřednictvím Internetu získat.

Nejde však jen o jednostranný tok informací z centra, ale také o možnost předávat na úrovni měst a obcí informace veřejnosti.

"Uspořádali jsme nultý ročník soutěže o Zlatý erb", říká Ing. Zachariaš. "Nejlepší webové stránky v kategorii měst představil Vranov nad Tolou a v kategorii obcí Bernolákovo. Do budoucna chceme postupně zvyšovat úroveň prezentace, ale rychlejšímu zavádění moderních ICT brání nedostatek investičních zdrojů".

Zajímavý je projekt ISOMI -- umožňuje obcím vytvářet webové stránky, možnost připojení na Intranet či výhodný nákup HW. ZMOS podal rovněž návrh na ministerstvo práce a sociálních věcí, podle kterého by každá obec přijala kvalifikovaného informatika, což by nejen řešilo zaměstnanost, ale pomohlo by řadě obcí překonat "bariéru ostychu".

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu