Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Vídeň -- město budoucnosti

Ročník: 2000, Číslo: 4, Rubrika: Ze zahraničí

Koncem června (19.--20. 6. 2000) proběhla ve Vídni konference organizace měst TeleCities zaměřená na problematiku E-Government, E-Commerce. Přinášíme vám některé zajímavé postřehy a nápady, jak je viděla a zaznamenala paní ing. Olga Hrabánková, radní MČ Praha 5.

Město Vídeň www.wien.gv.at (wien-online) se snaží být centrem evropských telekomunikačních sítí. Podle počtu přístupů (za měsíc průměrně pět milionů) se zdá, že se vídeňské radnici zdárně daří svého předsevzetí dosáhnout! Tímto způsobem se Vídeň chce přiblížit standartu, který poskytuje veřejná správa v USA a Kanadě. S tímto záměrem byl před dvěmi lety portál wien.online přebudován podle otázky: Co chce a co potřebuje Vídeňan od úřadu města?

Trend: služby občanům na Internetu

Naši rakouští sousedé zastávají názor, že město budoucnosti má vykonávat služby poskytované ze dvou třetin sítí Internetu. Na zmíněné adrese města Vídně zatím najdete 6500 stránek informací nejrůznějšího charakteru.

V důsledku dosažení vytčeného cíle radnice provedla analýzu datových zdrojů a možností vývoje a více se zaměřila také na svůj informační systém (magistrátu Vídně). Analýza ukázala enormní potenciál na poli elektronického zpracování dat, přičemž vyšlo najevo, že data jsou většinou interního charakteru a často nepotřebná. Po fázi vytvoření přehledu o datech nastala fáze stanovení priorit, struktury pro prezentaci a pro efektivní využití. Jedním z výstupů byl poznatek: chceme-li vystavovat srozumitelné zprávy veřejnosti, musíme změnit mj. slovník úřednického vyjadřování. Také informační systém musí být k občanům přátelský a orientovaný na služby občanům.

Magistrát chce změnit služby veřejnosti a jako priority si vytkl vzdělání, dopravu, zdravotnictví, bydlení. Strategické projekty Vídně jsou tedy vzdělávání, zdravotnictví, e-komerce, e-veřejné správy. Existuje síť škol a síť, spojující lékaře, nemocnice, laboratoře, farmaceut. průmysl, lékárny, ústavy sociální péče, univerzity. Rozpočet na IT je pro informační systém města 330 miliónů ATS (24 mil. Euro), pro informační systém péče o zdraví 490 miliónů ATS (36 mil. Euro).

Následující tabulka naznačuje, kolik údajů musí městský informační systém zpracovávat:

Počet obyvatel 1.7 miliónů
Rozpočet správy města Vídně 130 biliónů ATS
Počet zaměstnanců města Vídně 70 000
Počet škol 400 ZŠ, 300 středních, uměleckých, hudebních, školy pro dospělé
Plaveckých bazénů 50
Veřejných knihoven 50
Počet nemocnic a domovů pro seniory 26
Lůžek v nemocnicích 15 000
Rozpočet zdravotnictví 30 biliónů AST

Maximální snaha zpřístupnit a poskytovat veřejnosti informace prostřednictvím Internetu během tří let vedla ke vzniku zhruba 50 veřejných terminálů (Access Point). Ty umožňují vstup prostým hlasem a dotykovou obrazovkou (vedle vstupu z klávesnice). Občané tak mohou telefonovat svým úředníkům, mohou zapnout kameru, která je zabudovaná do terminálu a tak se mohou i vizuálně představit. Terminály jsou propojeny sítí, která je spojuje s magistrátem a s 23 městskými částmi. Veřejné terminály dovolují samozřejmě také posílání e-mailů i mimo magistrát. V současné době lze po Internetu vyřizovat bezhotovostní záležitosti, ale v dohledné době přibude ještě provádění elektronické platby hotovosti (povolení parkování, poplatky za psy, potvrzení o občanství, atd.). Význam veřejných terminálů je velký, protože jen 25 procent obyvatel Vídně má přístup k Internetu doma nebo v zaměstnání. Kiosky byly vybudovány za finanční podpory mezinárodních projektů.

Víceúčelová vektorová mapa Vídně

Bude součástí Grafického informačního systému. Klasické jednoduché mapy získáte zdarma, detailní tématické mapy získáte za peníze. Zájemci s přístupem na kreditní kartu tak obdrží detailní mapu Vídně za 100 ATS, tj. 7,27 Euro. Víceúčelová vektorová mapa Vídně na Internetu sice není dosud k dispozici, ale do jednoho roka bude dostupná pro potřeby odborníků, architektů, stavařů a dalších. Mapy budou obsahovat technické parametry, omezení, regulativy. Pokud přesně určíte místo na mapě, získáte detailní informace o lokalitě, o technické infrastruktuře, o povrchu vozovek a o dalších objektech nejbližšího okolí. Při realizaci této úlohy se naráží na problém ochrany dat, ale tyto otázky se průběžně řeší.

Grafický informační systém

Za zmínku stojí aplikace (online) územního plánování města, která je umístěna v sekci plánu města na stránkách wien.online. Obsahuje cca 300 stránek tématických údajů o plánování města, o záměrech a přestavbách atd.

Další užitečnou aplikací GIS je stránka service.wien.gv.at/baustellen, kde lze získat konstrukční plány silnic a cest města Vídně, které by mohly potenciálně vyvolat dopravní problémy. Na této adrese mohou uživatelé najít plán uzavírek, přesný, aktuální plán objížděk a dopravních okruhů apod.

Podobná aplikace je "rozšířený" GIS systém, který slouží už dva roky při haváriích, požárech a jiných katastrofách. Po oznámení požáru lze zjistit nejen místa vodních zdrojů, ale i místa okolních ohrožení, inženýrských sítí, atd. Tato aplikace zahrnuje kompletní projektovou dokumentaci všech mostů ve Vídni včetně fotografií.

Mapy a plány architektů historické části Vídně "Guertel" jsou uvedeny na nové www stránce www.guertel.at, která byla vytvořena za finanční podpory Evropské unie (v rámci akce za obnovu této historické části Vídně). Obsahuje i mapy hotelů, restaurací, barů. Je zde vytvořen pokus o projekt místní virtuální komunity.

Rozhodně zajímavý je Digitální atlas speciální chráněných zón obsahuje údaje o všech stavbách ve Vídni, označených jako historické památky či předměty pozornosti. V současnosti je aplikace neveřejná, ale připravuje se oficiální verze ke zveřejnění. Bude evidovat cca 10 000 staveb a památníků města Vídně.

V rámci projektu Global Village (SMS, WAP, Internet) byla vytvořena prezentace současných trendů vývoje informační technologie (http://www.gv99.wien.at/home.htm). Pokrývá oblasti vzdálené komunikace, oblast domácího nakupování, distančního vzdělávání a elektronického bankovnictví. Projekt stále pokračuje.

Speciální programy magistrátu

Program sítě škol -- v posledních dvou letech probíhá propojování škol. Dnes je jich na centrum magistrátu Vídně napojeno přibližně sedm set.

Spolupráce s malými a středními podnikateli byla prezentována v projektu Global Village 2000. Jde o vytvoření modelu otevřeného přístupu na webové stránky. Podnikatelé mohou umísťovat nabídky na svých stránkách za symbolický poplatek městu.

Dalším projektem je projekt spolupráce s lékařskou komorou, který má umožnit každému lékaři přístup do centrálního registru lékařů. Praktický doktor může pomocí registru sdělit pacientovi aktuální odkaz na lékaře specialistu v místě pacientova bydliště či pracoviště včetně informace o ordinačních hodinách, požadavcích na zdravotní pojištění, lékařské pohotovosti, adresy lékáren, atd. Na stránkách jsou také umísťovány výzvy pro dárce krve.

Novou aplikací je také víceúčelové plánování cest po Vídni, která umožní uživatelům vyhledání nejrychlejší trasy z místa A do B, a to individuální nebo hromadnou dopravou. Ukazuje jednosměrné ulice, cyklistické stezky. Díky spojení dat různé úrovně -- registr adres, plánovač tras, jízdní řád veřejné dopravy Informační systém je projekt ojedinělým (Jízdní řády městské dopravy -- viz www.vor.at).

Zajímavý je i informační systém údržby bytů. Jedná se o projekt Evropské unie. Město eviduje cca 20 tisíc žádostí o byt. Občané díky tomu mohou sledovat, v jakém stadiu se nachází jejich žádost o byt. V případě naléhavosti mohou použít službu Horké linky a ohlásit havárií v bytech! Výsledkem dobrého informačního systému bytového fondu je redukce nákladů a času na vyřizování (z 63 dnů na 28 dnů), zvýšení výběru nájemného a eliminace neproduktivních prací.

Eva Vítková

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu