Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2009 Titulní strana čísla 4/2009, asi 80 kB
Vyšlo 2. 10. 2009

  Archiv čísel
5/2009
4/2009
3/2009
2/2009
1/2009

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Společné stanovisko KISMO a KI AKČR k problematice výzev IOP prioritní osa 2.1.
Na základě společného jednání předsedů Komisí informatiky SMO a AKCŘ si Vám dovolujeme zaslat následující společné stanovisko k aktuálním otázkám připravovaných výzev IOP jako podklad pro diskusi na připravovaných společných jednáních. [ Z domova ]

Zeptali jsme se Mgr. Hynka Stesky, předsedy KI SMO ČR
Jak se díváte na aktuální stav rozvoje e-governmentu v ČR? [ Z domova ]

Komentář Zdeňka Ryšavého, předsedy KI AKČR
Jsem rád, že ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, se věci okolo elektronizace veřejné správy pohnuly správným směrem. Na základě našeho společného stanoviska s KI SMO ČR, vydaného k problematice čerpání prostředků z IOPu pro realizaci technologických center a dalších projektů eGovernmentu, proběhla jednání se zástupci ministerstev vnitra a pro místní rozvoj. [ Rozhovory ]

MMR ČR odpovídá na otázky čtenářů – technologická centra a spisová služba
V souvislosti s bouřlivými diskusemi ohledné výzvy na technologická centra a spisové služby v území jsme zástupcům Odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj položili několik konkrétních otázek koncipovaných na základě dotazů čtenářů časopisu Obec a finance i zástupců veřejné správy. Odpovídá na ně Ing. Rostislav Mazal, zástupce ředitelky odboru a vedoucí oddělení řízení. [ Z domova ]

Otevřený dopis zástupcům veřené správy
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
dovolte mi informovat Vás o aktuální situaci v oblasti e-governmentu, která plně potvrzuje teorii, že svět kolem nás je jedno velké jeviště. Zatímco Česká pošta intenzivně ruší kontaktní pracoviště a úkony s ním spojené přesouvá na běžné přepážky řadovým pracovnicím, které nejsou pro tento účel vyškoleny, ve snaze ztížit nám už tak obtížné získávání povinných certifikátů pro fungování datových schránek, MVČR intenzivně mění podmínky výzvy na technologická centra obcí s rozšířenou působností a spisové služby v území, popřípadě danou výzvu ruší a vypisuje novou s novými pravidly. To v praxi znamená, že ty ORP, které v tomto směru učinily nějaké kroky, jsou po půl roce usilovné práce opět na začátku. Velmi dobrým příkladem v tomto směru je podepisování partnerských smluv ORP s obcemi ve správním obvodu, které v nové výzvě zřejmě nebudou povinné, a tudíž jsou k ničemu. [ Z domova ]

Účelová katastrální mapa (ÚKM)
Účelová katastrální mapa je podklad, který začal vznikat v roce 2003 na území Jihomoravského kraje. Jde o jednotnou referenční, plně vektorovou a bezešvou mapu, kterou dodnes hlavně veřejná správa velmi postrádá a bez níž není možné některé projekty, úkoly a uživatelské úlohy realizovat. Nejde o žádnou novinku. Digitální data ÚKM svojí strukturou odpovídají technické specifikaci DKM (digitální katastrální mapa) ČÚZK (Českého úřadu zeměměřického a katastrálního) a tudíž je možné velmi jednoduše, v případě posunu digitalizace katastrálního mapového operátu, tento podklad průběžně doplňovat a nahrazovat. Od roku 2003 jsme již zrealizovali nasazení ÚKM v plně vektorovém tvaru na celém Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji a na části kraje Plzeňského. [ Z domova ]

Technologie příliš nepřeceňuji, ale práci nám ušetří…
Na rozdíl od velkých městských úřadů, kde se s novinkami v elektronizaci agend potýkají celé týmy informatiků, na malých obcích je veškerý provoz záležitostí jednoho či dvou lidí. Výjimkou není ani obec Otvovice na Kladensku, s jejímž starostou Ing. Josefem Purkrtem jsme hovořili o tom, jak malé obce vnímají aktivity v oblasti e-governmentu -- datové schránky, elektronické spisové služby a různé další vymoženosti digitálního věku… [ Rozhovory ]

Analogové vysílání v Praze a středních Čechách definitivně končí
Po dubnovém bezproblémovém ukončení analogového televizního vysílání přijdou Pražané a Středočeši i o druhý hlavní zdroj analogového televizního vysílání. Z vysílače Praha-Cukrák bude analogové televizní vysílání ukončeno 31. října 2009. [ Z domova ]

Společné televizní antény je třeba upravit pro digitalizaci
Bytová družstva a sdružení vlastníků bytových jednotek v oblastech, jichž se týká přechod na digitální televizní vysílání, průběžně dostávají speciální dopis od Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice. Jeho cílem je upozornit bytová družstva a podobná sdružení, že je třeba upravit společné televizní antény (STA) pro příjem digitálního vysílání. [ Z domova ]

Digihlídky přímo do obcí a informační centra
Národní koordinační skupina pro digitální vysílání již v průběhu léta zpřístupnila na www.digitalne.tv speciální objednávkový formulář pro starosty územní oblasti Plzeň, která zahrnuje Karlovarský kraj, část Plzeňského kraje, část Ústeckého kraje a část Středočeského kraje. Jeho prostřednictvím bylo možno si objednat přímo do obcí tzv. digihlídky, které na místě poradí a pomohou s přechodem na digitální televizní vysílání. Tyto "Digihlídky se již v minulých měsících osvědčily v Praze a budou samozřejmou součástí informování občanů o změně televizního signálu v dalších regionech. [ Z domova ]

Většina domácností v územní oblasti Plzeň již přešla na digitální signál
Podle výzkumu, který v územní oblasti Plzeň realizovala Národní koordinační skupina pro digitální vysílání, přešlo na příjem digitálního signálu již 83 % domácností. Dalších 8 % tak učiní do 30. září. Jedno procento přecházet nebude a 8 % domácností zatím s přechodem váhá. "V týdnech zbývajících do ukončení analogového vysílání, ke kterému dojde 30. září, se proto zaměříme právě na těchto 8 % váhajících diváků," komentoval výsledky národní koordinátor Zdeněk Duspiva. Informovanost obyvatel o přechodu na digitální vysílání dosáhla podle průzkumu 99 %. [ Z domova ]

Digitalizace médií – výzva a šance pro obce a města
Řada vyspělých států v posledních letech vytvořila národní strategie pro rozvoj širokopásmových sítí a služeb. V Japonsku a Finsku mají mít během roku 2011 všechny domácnosti přístup k širokopásmovému Internetu a do roku 2014 má mít v sousedním Německu 75 procent domácností širokopásmovou přípojku s rychlostí nejméně 50 Mbit/s. Evropská komise volá po vybudování širokopásmových sítí na území celé EU a odborníci zároveň upozorňují, že v blízké budoucnosti budou nároky na sítě tak velké, že čeští uživatelé nebudou mít stejné šance dostat se ke kvalitnímu připojení, jakým disponují jejich kolegové v sousedních členských státech – bude už příliš pozdě narychlo začínat s výstavbou. [ Z domova ]

Svatoslav Novák prezidentem SPIS
V úterý 1. 9. 2009 jmenovalo představenstvo Sdružení pro informační společnost (SPIS) prezidentem pana Svatoslava Nováka. [ Z domova ]

Přípravy konference ISSS 2010 jsou v plném proudu
Ve dnech 12.–13. dubna 2010 se v jarním Hradci Králové uskuteční již třináctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Tato rozsáhlá akce patří již léta k největším událostem svého druhu v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy a podle všech předpokladů se zde opět zaregistruje zhruba dva a půl tisíce účastníků, proběhne přes 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí více než stovka dodavatelů služeb a technologií pro veřejnou správu. [ Z domova ]

Digitální mapa veřejné správy jako důležitý atribut zvyšování efektivnosti veřejné správy
Významný pokrok v rozvoji e-governmentu, který těží z široké podpory informačních a komunikačních technologií (Czech POINT, datové schránky, základní registry veřejné správy) v intencích základních vládou schválených strategických a koncepčních dokumentů "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration)" a "Strategie rozvoje služeb pro informační společnost", se nemohl vyhnout ani tak významné oblasti, jako je využívání prostorových dat v jednotlivých agendách a činnostech orgánů veřejné správy. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu