Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2009 Titulní strana čísla 3/2009, asi 80 kB
Vyšlo 19. 6. 2009

  Archiv čísel
5/2009
4/2009
3/2009
2/2009
1/2009

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Z. Zajíčka, náměstka ministra vnitra
Jaké jsou nejdůležitější prvky současného e-governmentu v ČR? [ Rozhovory ]

Kladno ví, jak na to
V současné době je na starostky, starosty a zaměstnance obcí I. a II. typu kladeno stále více a více nových povinností. Poslední změna, která se všech těchto subjektů úzce dotýká, je zavedení datových schránek a autorizovaná konverze dokumentů. Tyto činnosti vyplývají ze zákona 300/2008 Sb., který nabývá účinnosti již od 1. července 2009. Při pohledu na datum v kalendáři je zřejmé, že datové schránky doslova klepou na dveře obecních úřadů. [ Z domova ]

eGON centrum Kladno je připraveno
S tajemníkem Magistrátu Kladna Ing. Zdeňkem Slepičkou jsme hovořili o vzniku a cílech eGON centra, které v Kladně vzniklo koncem minulého roku a již letos chce sehrát významnou úlohu při školení pracovníků magistrátu i zástupců obcí příslušného správního obvodu, stejně jako při úspěšném rozjezdu informačního systému datových schránek či další pomoci obcím v rámci rozvoje e-governmentu. [ Rozhovory ]

Bezpečnost dat ve veřejné správě
Nedávný průzkum, který se uskutečnil formou anonymního dotazování návštěvníků konference ISSS 2009 ukázal, že poměrně často dochází k rizikovým aktivitám při nakládání s daty a k využívání služebních počítačů k soukromým účelům. Výzkumu se zúčastnilo celkem 187 respondentů, zástupci veřejné správy tvořili 89 % z dotazované skupiny. [ Z domova ]

Ministerstvo zdravotnictví ČR na ISSS 2009
Tradiční součástí programu konference ISSS se v posledních letech stala odborná sekce věnovaná nasazování moderních informačních a komunikačních technologií do oblasti zdravotnictví. Ani letošek nebyl výjimkou a v rámci sledovaného pondělního odpoledního bloku v Jednacím sále kongresového centra Aldis vystoupil i zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR. [ Z domova ]

Jednání státních tajemníků před zahájením ministerské konference eHealth
Ve druhém měsíci českého předsednictví EU proběhlo historicky první setkání náměstků a státních tajemníků, kteří mají tuto oblast v členských státech na starosti. Jednání byli přítomni zástupci 24 států EU a zástupce Evropské komise. [ Z domova ]

Zdeněk Duspiva: Pražané k digitalizaci přistoupili zodpovědně
Křest ohněm má digitalizace televizního vysílání za sebou -- ukončení zemského analogového vysílání z vysílače Praha -- Žižkov se obešlo bez výraznějších problémů. Jak bude digitalizace nyní pokračovat, jestli jsou zodpovědnější Pražané nebo Plzeňané a jak to bylo se společnými televizními anténami, o tom jsme si povídali s Ing. Zdeňkem Duspivou, národním koordinátorem pro digitální vysílání v České republice. [ Rozhovory ]

Digitalizace pokračuje
Po bezproblémovém ukončení zemského analogového televizního vysílání z vysílače Praha -- Žižkov čeká letos na podzim přechod na digitální vysílání také Plzeňsko a znovu zasáhne i Prahu a Střední Čechy. [ Z domova ]

Digitalizace přiblíží samosprávu občanům
V blízké budoucnosti bude televize sloužit i pro obousměrnou komunikaci -- také mezi státem a veřejností. Díky digitalizaci televizního vysílání bude možné využívat doplňkové datové služby pro tzv. t-government, který v podstatě znamená rozšíření e-governmentu o další komunikační kanál -- televizi. První pilotní projekty budou spuštěny na regionální úrovni ještě letos. [ Z domova ]

Speciální web pro zdravotně postižené
Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR spolu s OS Trianon Čechy spustila v rámci informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání speciální webové stránky pro zdravotně postižené. Na adrese www.ozp-digitalne.cz naleznou zdravotně postižení diváci informace k přechodu na digitální televizní vysílání. Stránky jsou vybavené speciálním čtecím modulem a splňují důležitá pravidla pro tvorbu webu pro slabozraké. [ Z domova ]

Soudci začínají pravidelně používat "automatickou zapisovatelku"
Co přináší současná etapa elektronizace justice soudům a jaké jsou praktické zkušenosti z nasazení přepisovacího programu Newton Dictate pro rozpoznávání české mluvené řeči pro práci soudců v celé ČR? Představuje počítačové rozpoznávání hlasu zajímavou technickou hříčku nebo již skutečně přináší soudcům významnou pomoc a reálnou hodnotu? [ Z domova ]

IOP jako nástroj rozvoje cestovního ruchu na národní úrovni
V novém programovacím období 2007--2013 došlo k zásadní změně v rozdělení kompetencí souvisejících s financováním cestovního ruchu ze strukturálních fondů Evropské unie. Do té doby byla většina prostředků soustředěna pouze ve Společném regionálním programu, ze kterého byl cestovní ruch podporován jak na národní tak regionální úrovni. Národní strategický referenční rámec však stanovil nová pravidla a oblast cestovního ruchu je nyní podporována z více zdrojů. Největší část podpory je však alokována v Regionálních operačních programech. [ Z domova ]

Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci
I v letošním roce byla v rámci soutěže Zlatý erb 2009 udělena Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Letos se tak stalo již potřetí. Cena je udělována ve dvou kategoriích. První je určená pro města a obce a druhá kategorie oceňuje regiony. Předání cen a vyhlášení výsledků proběhlo tradičně během společenského večera na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 6. dubna 2009. [ Z domova ]

Internet jako jedno z médií pro sociální sítě v turismu
Globalizace cestovního ruchu má mnoho podob a projevuje se mimo jiné standardizací nabídky i poptávky s přenášením environmentální bubliny ([3]), geografickou globalizací nabídky a globální nabídkou v rámci E-business (GDS, CRS, IDS; [8]). Stále významnějším rysem globalizace je vytváření sociálních sítí různého typu, obsahu a způsobu vzniku, majících rostoucí vliv na cestovní ruch. Na mezinárodních konferencích o aplikaci ICT v cestovním ruchu je proto sociálním sítím věnována značná pozornost a v několik posledních letech různě zaměřené příspěvky o nich někdy tvoří téměř polovinu všech příspěvků (např. konference ENTER; [1]). [ Zajímavosti ]

Rozvoj e-governmentu z pohledu Asociace krajů ČR
Krajské samosprávy hrají v současné době velice důležitou roli při rozvoji řady oblastí života. Výjimkou samozřejmě není ani nasazování moderních informačních a komunikačních technologií do veřejné správy, které by mělo vést ke zvýšení efektivity práce, snížení administrativního zatížení a rozvoji nových elektronických služeb pro občany. Čtenářům Veřejné správy online proto přinášíme odpovědi předsedy Rady Asociace krajů a hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška i názory některých dalších hejtmanů… [ Z domova ]

Datové schránky a tech. centra jako součást eGovernmentu z pohledu STMOÚ
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR je velmi aktivní v oblasti zavádění jednotlivých složek eGovernmentu. K dané oblasti zaujímá vstřícný postoj, přesto však nevydává konkrétní stanoviska či doporučení k jednotlivým krokům. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu